Polityka prywatności

Szanujemy prywatność zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników przeglądających zasoby strony www.chatobee.com i stron zależnych (w domenie chatobee.com). Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez nas danych użytkowników są opisane w tej Polityce Prywatności i dostępne pod adresem: www.chatobee.com/polityka-prywatnosci

 

ChatoBee Sp. z o.o., właściciel strony www.chatobee.com i usługi ChatoBee zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym będzie każdorazowo informować użytkowników na stronie: www.chatobee.com/polityka-prywatnosci

1. Podczas korzystania ze strony www.chatobee.com, formularzy kontaktowych oraz formularzy rejestracji w usłudze ChatoBee możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Podczas korzystania z Panelu Klienta, dostępnego pod adresem panel.chatobee.com możesz, po uprzednim zalogowaniu, zostać poproszony o podanie danych dodatkowych, takich jak dane teleadresowe i rozliczeniowe Twojej firmy, adres Twojej witryny internetowej.

3. Podczas korzystania z formularzy związanych z funkcjonowaniem Programu BeePartner możesz zostać poproszony o podanie danych dodatkowych, takich jak dane teleadresowe i rejestracyjne Twojej firmy, niezbędnych do zawarcia Umowy Partnerskiej w Programie BeePartner.

4. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły, w szczególności: brak możliwości przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy, brak rejestracji w usłudze ChatoBee, a tym samym uniemożliwienie świadczenia usługi ChatoBee oraz uniemożliwienie zawarcia Umowy Partnerskiej w Programie BeePartner.

5. Korzystanie z usługi ChatoBee uruchamianej na serwerach ChatoBee Sp. z o.o. oraz korzystanie z funkcjonalności Panelu Partnera w Programie BeePartner zabezpieczone jest hasłem dostępu. Dostęp do usługi i szczegółowych danych związanych z korzystaniem z usługi jest możliwy wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

6. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest ChatoBee Sp. z o.o.

7. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu świadczenia usługi ChatoBee, obsługi procesu Rejestracji, w celu zawarcia umów o Usługę ChatoBee, Umów Partnerskich w Programie BeePartner, a także w celach kontaktowych i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

8. Wszystkie dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach należących do ChatoBee Sp. z o.o.

9. Gromadzone przez Administratora dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

10. Strona www.chatobee.com może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Gwarantujemy bezpieczeństwo i zachowanie prywatności na wszystkich stronach wewnętrznych, należących do domeny chatobee.com

11. Na stronie www.chatobee.com wykorzystujemy pliki cookie. Zasady tego wykorzystania zostały opisane w Polityce cookies.

12. Na stronie www.chatobee.com wykorzystujemy usługę Google Analytics, która pozwala na analizowanie statystyk oglądalności stron internetowych. Dane gromadzone w Google Analytics są w pełni anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Zasady zachowania prywatności zostały opisane przez Google Inc. w autorskim dokumencie – Polityka prywatności Google.