Polityka prywatności

Szanujemy prywatność zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników przeglądających zasoby strony www.chatobee.com i stron zależnych (w domenie chatobee.com). Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez nas danych użytkowników są opisane w tej Polityce Prywatności i dostępne pod adresem: www.chatobee.com/polityka-prywatnosci

 

CB Invest Sp. z o.o., właściciel strony www.chatobee.com i usługi ChatoBee zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym będzie każdorazowo informować użytkowników na stronie: www.chatobee.com/polityka-prywatnosci

1. Podczas korzystania ze strony www.chatobee.com, formularzy kontaktowych oraz formularzy rejestracji w usłudze ChatoBee możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Podczas korzystania z Panelu Klienta, dostępnego pod adresem panel.chatobee.com możesz, po uprzednim zalogowaniu, zostać poproszony o podanie danych dodatkowych, takich jak dane teleadresowe i rozliczeniowe Twojej firmy, adres Twojej witryny internetowej.

3. Podczas korzystania z formularzy związanych z funkcjonowaniem Programu BeePartner możesz zostać poproszony o podanie danych dodatkowych, takich jak dane teleadresowe i rejestracyjne Twojej firmy, imię i nazwisko przedstawiciela, firmowy adres e-mail oraz numer telefonu, niezbędnych do zawarcia Umowy Partnerskiej w Programie BeePartner.

4. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły, w szczególności: brak możliwości przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy, brak rejestracji w usłudze ChatoBee, a tym samym uniemożliwienie świadczenia usługi ChatoBee oraz uniemożliwienie zawarcia Umowy Partnerskiej w Programie BeePartner.

5. Korzystanie z usługi ChatoBee uruchamianej na serwerach CB Invest Sp. z o.o. oraz korzystanie z funkcjonalności Panelu Partnera w Programie BeePartner zabezpieczone jest hasłem dostępu. Dostęp do usługi i szczegółowych danych związanych z korzystaniem z usługi jest możliwy wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

6. Administratorem danych osobowych jest CB Invest Sp. z o.o., ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, NIP: 7811929816, kontakt: info@chatobee.com

7. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usługi ChatoBee, obsługi procesu Rejestracji, w celu zawarcia Umów Partnerskich w Programie BeePartner, a także w celach kontaktowych i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

9. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

10. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

11. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, programistyczne, operator płatności online oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

12. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę chatobee.com ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Strona www.chatobee.com może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Gwarantujemy bezpieczeństwo i zachowanie prywatności na wszystkich stronach wewnętrznych, należących do domeny chatobee.com

14. Dane użytkowników strony chatobee.com mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie chatobee.com wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

15. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę chatobee.com oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

16. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie chatobee.com zostały opisane w Polityce cookies