Live chat zgodny z RODO

Live chat zgodny z RODO

Ochrona danych osobowych wraz z wprowadzeniem przepisów RODO weszła na wyższy poziom. W ChatoBee już od etapu projektowania naszego narzędzia stawialiśmy na bezpieczeństwo rozmów prowadzonych przez nasz live chat. Właśnie dlatego teraz przygotowaliśmy rozwiązania, które dostosowują naszą usługę do wymogów stawianych przez nowe regulacje.

Informujemy wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów, że wdrożyliśmy wewnętrzne procedury ochrony danych osobowych zgodne z europejskim rozporządzeniem znanym jako RODO (GPDR) oraz  krajowe ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dzięki temu dane wszystkich użytkowników korzystających z naszego chata są odpowiednio chronione.

Poza procedurami wewnętrznymi, niezwykle ważne było dla nas dostosowanie usługi ChatoBee do wymogów stawianych przez nowe regulacje.

Z powodzeniem wprowadziliśmy zmiany w Panelu Klienta, dzięki którym live chat ChatoBee na stronach i w sklepach naszych klientów może spełniać tak ważny z punktu widzenia RODO obowiązek informacyjny oraz wymóg wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Chat offline jako formularz kontaktowy

Nasz chat zbiera dane osobowe tylko, gdy jest w trybie offline, gdyż wtedy przyjmuje rolę formularza kontaktowego.  Dane zbierane podczas rozmów są tylko na prośbę konsultanta, który powinien poinformować rozmówcę o zakresie i celu przetwarzania, prosząc o ich podanie.

W trybie offline, gdy okno chata jest dodatkowym formularzem kontaktowym, zbierane są takie dane jak imię i nazwisko, email oraz numer telefonu. W związku z czym niezbędne jest dołączenie potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych przez właściciela strony www.

Dajemy taką możliwość! Już teraz każdy właściciel strony, na której jest zainstalowany chat, może w łatwy sposób dołączyć checkbox z komunikatem pod formularz, tak jak jest to rozwiązane u nas.

By to zrobić, należy w Panelu Klienta w zakładce „Konto” podać link do polityki prywatności opublikowanej na stronie www, na której zainstalowany chat. Co istotne, checkbox i treść zgody będą pojawiały się tylko, gdy zostanie dodany link w Panelu Klienta.

Umowa powierzenia danych osobowych

Naszym klientom udostępniamy również możliwość zawarcia z nami umowy powierzenia danych osobowych. Nowi klienci, rejestrując się w usłudze ChatoBee, zawierają taką umowę na odległość. Nasi obecni klienci mogą zawrzeć z nami umowę powierzenia w formie pisemnej – wystarczy wysłać do nas maila z taką informacją na adres info@chatobee.com. W odpowiedzi wyślemy wzór umowy do wydrukowania i podpisania.